Alaus Brolija

Už gerą alų!

Apie

– ALAUS BROLIJA yra nepriklausoma, nepolitinė, nereliginė, oficialiai Lietuvoje įregistruota viešoji įstaiga.
– ALAUS BROLIJOS misija yra ginti alaus vartotojų teises, didinti jų pasirinkimo galimybę, puoselėti alaus vartojimo kultūrą.
– ALAUS BROLIJA veikia kaip alaus vartotojų atstovas alaus gamybos, prekybos ir platinimo versle patariamuoju balsu.
– ALAUS BROLIJOS nariai yra nepriklausomi ir gali dalyvauti bet kurios kitos organizacijos veikloje.


Alaus kultūros apsauga

– ALAUS BROLIJA, saugodama ir siekdama išlaikyti aukštą alaus gamybos ir vartojimo kultūrą, remia tradicines lietuviško kapitalo alaus daryklas, naminio alaus gamintojus ir jų alų.


Įvairovės skatinimas

– ALAUS BROLIJA palaiko visas alaus daryklas, kurios gamina aukštos kokybės alų.
– ALAUS BROLIJA remia visas priemones, kurios išlaiko alaus gamybos įvairovę ir didina vartotojo pasirinkimą.


Kuris alus yra priimtinas

– ALAUS BROLIJOS nariai laisvai pasirenka alų, kurį nori vartoti, atsižvelgdami į kokybę ir savo asmeninę nuomonę.


Bendradarbiavimas

– ALAUS BROLIJA palaiko ryšį su panašiomis Lietuvos ir Europos alaus vartotojų sąjungomis, kitomis organizacijomis, kurių siekiai sutampa su ALAUS BROLIJOS tikslais.
– ALAUS BROLIJA sieks narystės Europos Alaus Vartotojų Sąjungoje (EBCU).


Pagrindiniai uždaviniai:

– reikalauti, kad lietuviško alaus vartotojas gautų pilną informaciją apie alų, įskaitant pagaminimo vietą ir laiką, išsamią sudėtį, gamybos būdą;
– ginti alaus vartotojų interesus valstybinėse ir privačiose institucijose;
– propaguoti lietuvišką alų Lietuvoje ir užsienyje;
– leisti periodinį leidinį apie alų;
– remti ir skatinti mokomųjų, informacinių filmų, laidų apie alų kūrybą, spaudinių leidybą;
– kurti ir prižiūrėti interneto tinklalapius apie alų;
– tyrinėti (ekspedicijomis, dirbant archyvuose) aludarystės istoriją ir supažintinti su ja visuomenę;
– organizuoti alaus šventes;
– organizuoti išvykas į Lietuvos bei užsienio alaus šventes bei daryklas;
– skaityti paskaitas apie alaus gamybos ir vartojimo kultūrą;
– mokyti barmenus, alaus prekybininkus;
– konsultuoti smulkiuosius ir namudinius aludarius;
– steigti BROLIJOS filialus visuose Lietuvos miestuose;
– užmegzti ryšius su panašiomis organizacijomis užsienyje.